Atmosphere Controlled Cold Rooms
GOLD

    Description
Extending the post-harvest life of the products is possible with cooling systems and atmosphere controlled storage. In atmosphere controlled warehouses, the atmosphere surrounding the product is changed by adding or removing gas from the environment in a way that is different from its level in the normal atmosphere. The cooling system is the same as in standard cold stores. Differently, it is necessary to change the composition of the air in the room and to provide gas tightness that will help protect this changed air. In the control atmosphere container, due to the reduction of the oxygen (O2) ratio in the ambient atmosphere, the respiration rate of the products decreases, the metabolism slows down, and consequently maturation and aging are delayed. This ensures that the products are preserved longer than their normal storage period.
Ürünlerin hasat sonrası ömrünün uzatılabilmesi, soğutma sistemleri ve atmosfer kontrollü muhafaza ile mümkün olabilmektedir. Atmosfer kontrollü depolarda, ürünün etrafını saran atmosfer, normal atmosferdeki düzeyinden farklı olacak şekilde, ortama gaz ilave ederek veya ortamdan gaz uzaklaştırarak değiştirilmektedir. Soğutma sistemi, standart soğuk depolar ile aynıdır. Farklı olarak, oda içerisindeki hava bileşiminin değiştirilmesi ve değiştirilen bu havanın korunmasına yardımcı olacak gaz sızdırmazlığının sağlanması gerekmektedir. Kontrol atmosferli muhafazada, ortam atmosferindeki oksijen (O2) oranının azaltılmasına bağlı olarak, ürünlerin solunum hızı düşmekte, metabolizma yavaşlamakta, sonuçta da olgunlaşma ve yaşlanma geciktirilmektedir. Bu da ürünlerin normal muhafaza sürelerinden daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

Reviews (0)

722

Login to write review

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept